Metodiky

Certifikované metodiky

  • Pluháčková H., Běláková S., Benešová K., Svoboda Z., Horáčková L., Boško R., 2018: Metodika šetrné extrakce z rostlinné matrice. ISBN: 978-80-7509-619-7.
  • Jirsa O., Sedláčková I., Vaculová K., 2017: Efektivní metodika stanovení obsahu β glukanů v ječmenu, jeho meziproduktech a vedlejších produktech. ISBN 978-80-87555-16-3.
  • Klemš M., Fišerová H., Lónová K., 2017: Stanovení biologicky aktivních látek (fytohormonů) v ječmeni. ISBN 978-80-7509-552-7.
  • Krofta K., Mikyška A., 2017: Hodnocení obsahu hořkých látek v českých chmelech z ročníkové sklizně. ISBN 978–80–86836–15-7.
  • Patzak J., Krofta K., Henychová A., 2017: Metody a markery pro prokázání autenticity českých odrůd chmele. ISBN 978-80-86836-18-8.
  • Svoboda P., 2017: Metodika hodnocení zdravotního stavu chmele. ISBN 978-80-86836-19-5.
  • Svobodová I., Spáčilová V., Hartman I., Míša P., 2017: Metodika pro pěstování sladovnického ječmene v ekologickém zemědělství. ISBN 978-80-87555-15-6.
  • Horák T., Štěrba K., Olšovská J., 2016: Metodika stanovení obsahu fluoru ve vedlejších pivovarsko-sladařských produktech. ISBN: 978-80-86576-70-1.
  • Hudcová T., Skoupá H., Jelínek L., Karabín M., Dostálek P., 2014: Stanovení obsahu prenylflavonoidů ve chmelovém materiálu. ISBN 978-80-7080-912-9.