Metodiky

Certifikované metodiky

 • Mikyška A., Dušek M., Jurková M., Jandovská V., Vrzal T., Slabý M., Psota V., 2020: Možnosti zvýšení obsahu polyfenolových látek v pivu volbou surovin a technologie. ISBN 978-80-86576-71-8.
 • Psota V., Musilová M., 2020: Systém hodnocení odrůd pšenice pro pivovarské účely. ISBN 978-80-86576-90-5.
 • Dušek M., Olšovská J., 2019: LC-MS/MS stanovení pesticidů ve chmelu metodou QuEChERS v kombinaci s disperzní SPE. ISBN 978-80-86576-84-8.
 • Vostřel J., Klapal I., Werschallová M., 2019: Inovovaná metodika ochrany nových aromatických odrůd chmele: Saaz comfort, Saaz brilliant, Saaz shine a Mimosa proti škodlivým organismům. ISBN 978-80-86836-38-6
 • Hřivna L., Gregor T., Šottníková V., Maco R., 2019: Možnosti využití látek regulujících velikost zrna sladovnického ječmene a jeho složení. ISBN: 978-80-7509-699-9.
 • Pluháčková H., Běláková S., Benešová K., Svoboda Z., Horáčková L., Boško R., 2018: Metodika šetrné extrakce z rostlinné matrice. ISBN: 978-80-7509-619-7.
 • Jirsa O., Sedláčková I., Vaculová K., 2017: Efektivní metodika stanovení obsahu β glukanů v ječmenu, jeho meziproduktech a vedlejších produktech. ISBN 978-80-87555-16-3.
 • Klemš M., Fišerová H., Lónová K., 2017: Stanovení biologicky aktivních látek (fytohormonů) v ječmeni. ISBN 978-80-7509-552-7.
 • Krofta K., Mikyška A., 2017: Hodnocení obsahu hořkých látek v českých chmelech z ročníkové sklizně. ISBN 978–80–86836–15-7.
 • Patzak J., Krofta K., Henychová A., 2017: Metody a markery pro prokázání autenticity českých odrůd chmele. ISBN 978-80-86836-18-8.
 • Svoboda P., 2017: Metodika hodnocení zdravotního stavu chmele. ISBN 978-80-86836-19-5.
 • Svobodová I., Spáčilová V., Hartman I., Míša P., 2017: Metodika pro pěstování sladovnického ječmene v ekologickém zemědělství. ISBN 978-80-87555-15-6.
 • Horák T., Štěrba K., Olšovská J., 2016: Metodika stanovení obsahu fluoru ve vedlejších pivovarsko-sladařských produktech. ISBN: 978-80-86576-70-1.
 • Hudcová T., Skoupá H., Jelínek L., Karabín M., Dostálek P., 2014: Stanovení obsahu prenylflavonoidů ve chmelovém materiálu. ISBN 978-80-7080-912-9.

Metodiky, postupy, technologie

 • Vostřel J., Klapal I., Werschallová M., 2018: Metodika ochrany vybraných šlechtitelských materiálů chmele pro „České pivo“ proti peronospoře chmelové (Pseudoperonospora humuli) a dalším houbovým patogenům
 • Svobodová I., Hartman I., Míša P., 2018: Pěstební technologie produkce sladovnického ječmene pro CHZO České pivo v podmínkách ekologického zemědělství.
 • Vostřel J., Klapal I., Werschallová M., 2017: Metodika ochrany šlechtitelského materiálu chmele pro „České pivo“ proti hmyzím škůdcům.