Rozšiřujeme možnosti!

Projekt demonstruje možnosti inovativního využití surovin pro výrobu Českého piva (CHZO) – ječmene a chmele.

Více o projektu

Centrum kompetence

Centrum kompetence spojuje špičkové výzkumné instituce s firmami z komerčního sektoru a vytváří tak unikátní platformu k naplnění cílů projektu, mezi kterými jsou zcela nové zdraví prospěšné potravinářské výrobky, technologie, patenty a šetrné výrobní postupy. Projekt nabízí vysoký potenciál pro inovativní využití surovin pro České pivo (CHZO) – ječmene a chmelu. Navržené strategie řešení projektu jsou založeny na jedinečných znalostech pěti zapojených výzkumných organizací a dvanácti firem z komerční sféry.